TẦM NHÌN SỨ MỆNH - MTC GROUP

TẦM NHÌN:
            “ Phát triển đầu tư bền vững trong xu thế hội nhập toàn cầu của nền kinh tế Việt Nam “
 

SLOGAN:
           “ Luôn luôn mới về giải pháp và tối ưu hóa về dịch vụ cung cấp “ 
 

SỨ MỆNH:
•    Xây dựng mối liên kết, hợp tác giữa các công ty thành viên để cùng phát triển bền vững và góp phần tạo dựng Mitico Group trở thành thương hiệu mạnh ở Việt Nam.
•    Đầu tư phát triển chiều sâu và chiều rộng trên từng lĩnh vực kinh doanh của các công ty thành viên để từng bước xác lập đẳng cấp cao của sản phẩm và dịch vụ cung cấp.
•    Xây dựng chiến lược đầu tư ngắn hạn, trung hạn và dài hạn của Mitico Group.

Trang chủ Giới thiệu Công ty thành viên Tin tức - Sự kiện Diễn đàn Tuyển dụng Liên hệ

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ QUỐC TẾ MINH TIẾN
258 Nguyễn Thị Minh Khai, Phương 6, Quận 3, Tp. HCM - ĐT: (08) 3930 3274 - Fax: (08) 3930 3673
Website: www.mitico.com.vn - Email: contact@mitico.com.vn

Copyright © 2011 Mitico Group All rights reserved.

s